HanneleOlen toiminut puheterapeuttina 32 vuotta.
Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 1991 Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta.
Olen myös NDT, Bobath -terapeutti.
Ammatillista osaamistani pidän yllä opiskelemalla säännöllisesti uusimpia menetelmiä ja seuraan alan kehitystä tiiviisti.