HanneleOlen toiminut puheterapeuttina 31 vuotta. Valmistuin puheterapeutiksi
vuonna 1991 Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta. Olen myös
NDT, Bobath -terapeutti. Ammatillista osaamistani pidän yllä
opiskelemalla säännöllisesti uusimpia menetelmiä ja seuraan alan
kehitystä tiiviisti.